De Podoloog

werkzaam in het Centrum voor Podologie is Wolter Brouwer.
In 1986 is hij begonnen als zelfstandig schoenmaker, aanvankelijk met een
revolutionair concept, namelijk met een mobiele schoenmakerij.
Hoewel dit op zich succesvol was, is door gebrek aan medewerking van derden
besloten in 1993 in Schaijk in een winkel te beginnen.
Vaak wordt de schoenmaker geconfronteerd met afwijkende slijtages aan de
schoenen. Dit blijkt in veel gevallen te worden veroorzaakt door afwijkingen aan
de stand van de voet, hetgeen ook extra vermoeidheid en vaak pijn veroorzaakt.
Uit interesse in lichamelijke gezondheid had Wolter Brouwer zich reeds eerder
verdiept in diverse therapieën om gezondheidsproblemen te verhelpen.
In 1995 werd daarom besloten een cursus Podologie te gaan volgen.
Via de diverse deelcertificaten, werd het diploma "Podoloog" behaald en is
Wolter Brouwer dus nu werkzaam als Podoloog.
Jaarlijks vindt er nog bij- en nascholing plaats, zodat de kennis up to date blijft en
men met de laatste ontwikkelingen in de podologie op de hoogte blijft.

Het aantal mensen dat om hulp komt vragen groeit gestadig. Dit komt niet in de
eerste plaats door veel reklame te maken, maar vooral doordat steeds meer
artsen en pedicures naar het Centrum voor Podologie verwijzen, vanwege de
goede resultaten, en dat mensen vaak van kennissen of familie over de positieve
reacties op de podologische hulpmiddelen horen.